YAZIM KURALLARI

 

Bildiri özetleri iksad47@gmail.com adresine 22 Mayıs 2020 tarihine kadar gönderilmiş olması gerekmektedir. Bildirinizi erken göndermek  hem programınızın sağlıklı ilerlemesi bağlamında hem de başvuru kısıtlamalarıyla karşılaşmamak adına oldukça avantajlı bir durumdur. 

• Bildirilerin yazım kurallarına uygun olmasından giriş yapan yazar sorumlu olup, yazım kurallarına uygun olmayan bildiriler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

• Özetler başlık ve yazar bilgileri hariç en fazla 300 kelime olmalıdır. Bildiri formatı aşağıda belirtilen noktalara uygun hazırlanmalıdır.

o Başlık: Büyük harf, kısaltma kullanılmamalı, cümle formatında yazılmalıdır.
o Yazarlar: İsimler ve kurumlar ayrı ayrı girilmelidir. İletişim için yazarlar e-mail ve cep telefon numaralarını belirtmelidirler.
o Kelime sayısı: Başlık ve yazar bilgileri hariç en fazla 300 kelime olmalıdır. Anahtar kelimeler: MeSH’ten seçilebilmeli, 3-5 adet olmalıdır.
o Özet içindeki kısaltmalar ilk kullanıldıkları yerlerde açık yazılmalıdır.
o Özetler aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır.
Araştırmalar: Giriş, Amaç, Yöntem, Bulgular, Sonuç
Olgu Sunumları: Giriş, Olgu/Olgular, Sonuç
o Özet içerisinde en fazla 1 adet resim ve/veya 1 tablo olmalıdır.

• Bildiri değerlendirme kurulu üyeleri bildirileri içeriklerine, yazım dillerine ve literatüre getirdikleri yeniliğe göre kongre yürütme kurulu tarafından belirlenmiş olan puanlama sistemine uygun şekilde puanlayacaklar ve bu puanlamaya göre bildirilerin kabul edilip edilmeyeceği; kabul edilen bildirilerin poster veya sözel sunum olarak değerlendirileceği kararlaştırılacaktır. Olgu sunumları sadece poster sunum olarak kabul edilecektir.

TAM METİN YAZIM ÖRNEĞİ için tıklayınız.

SAĞLIK BİLİMLERİNDE MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ

İstanbul

© 2020 by İKSAD

İletişim

Kongreyle ilgili ayrıntılı bilgi almak için aşağıdaki formu kullanarak bizimle iletişime geçebilirsiniz iksad47@gmail.com

Altınbaş Üniversitesi Bakırköy Sağlık Yerleşkesi/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Adres: Kartaltepe Mah. İncirli cad. No:11 Bakırköy / İstanbul