top of page

ÖZET ve TAM METİN ÇALIŞMALARININ YAYINLANMASI

 

 Özet metinleri kongre sonrası Özet Kitabında yayımlanmaktadır.

 

Tam Metinlerinizin yayını için üç alternatif sunmaktayız

1- Kongre Tam Metin Kitabı

Bildiri tam metinleri 25 Şubat 2022 tarihinde İKSAD Yayınevi tarafından özel ISBN numarası ile e-kitap olarak  yayınlanacaktır.  

Yayın sonrası yazarlara e-mail yolu ile bilgilendirme yapılacaktır.

2- Hakemli Dergide Makale Yayını 

Makalenizi aşağıdaki dergi web sayfasını inceleyerek (dergi yazım ve yayın kurallarına uygun olarak) derginin email adresine gönderebilirsiniz. Makaleniz, dergi hakem sürecini geçmesi durumunda yayınlanabilecektir.

Kongre katılımcılarımız için dergi %50 indirim yapmaktadır

GEVHER NESİBE SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ

international refereed and indexed journal

https://www.gevhernesibedergisi.com/

 

3-ULUSLARARASI KİTAP BÖLÜMÜ YAYINI: Dileyen katılımcılarımız tam metinlerini uluslararası kitap bölümü olarak yayınlatabilirler. Kongre organizasyonu olarak ISPEC Yayın Ajansı ile anlaşmamız bulunmaktadır. Anlaşmamız gereği yayına kabul edilen çalışmalar için ISPEC Ajans 500 TL ücret almaktadır. Çalışmanızı kitap bölümü olarak yayınlatmak isterseniz lütfen öncelikle yayın ajansının web sitesindeki yayın takvimi, yayınlanacak kitaplar ve diğer detayları dikkatle inceleyiniz. Kitap bölümlerinizi yayın ajansının yayın kurallarına uygun olarak doğrudan yayınevine göndermelisiniz. Kongre organizasyonumuz editörlü kitap yayın süreci üzerinde herhangi bir inisiyatif kullanma ve sürece müdahale etme yetkisine sahip değildir.
Bu hususta tüm iş ve işlemler katılımcılarımızla yayın ajansı arasında yürütülmektedir.
Yayın ajansı web sitesi
https://www.ispecbooks.com/

bottom of page