DÜZENLEME KURULU

 

Kongre Düzenleme Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Mustafa TALAS

Prof. Dr. Ayla ÜNSAL

Doç. Dr. Nilgün ULUTAŞDEMİR

Dr. Almaz AHMETOV

Dr. Hüseyin ERİŞ

Dr. Nargiz SULEYMANOVA

Dr. Havva MEHTIEVA

Dr. Leman AGHAKİSHİEVA

BİLİM ve DANIŞMA KURULU ÜYELERİ

Prof. Dr. Almaz AHMETOV- Baku State University

Prof. Dr. Ayla ÜNSAL - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

Doç. Dr. Leman AGAKISHIEVA, Azerbaycan Askeri Hastanesi

Doç. Dr. Nilgün ULUTAŞDEMİR - Gümüşhane Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa Erdem SAĞSÖZ-Atatürk Üniversitesi

Burcu KORKUT, Karabük Üniversitesi 

Prof.Dr. Filiz Namdar PEKİNER, Marmara Üniversitesi 
Dr. Ayşegül YILMAZ, Konya Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Dr. Öğretim Üyesi Pervin TUNÇ, İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Dr. Öğretim Üyesi Şükran BAŞGÖL, Avrasya Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Gaye Sezgin KESER, Marmara Üniversitesi 

Prof.Dr.Reşat KASAP, Gazi Üniversitesi

Uzm.Dr. Özlem ÖZDEMİR, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Doç.Dr. Ayşe GÜNEŞ BAYIR, Bezmialem Vakıf Üniversitesi

Dr. Nargiz SULEIMANOVA, Moskova Kadın ve Doğum Hastanesi

Dr. Havva MEHTIEVA, Moskova Devlet Hastanesi

Dr.Öğr.Üyesi Şule PARLAR /Trakya Üniversitesi  - Sağlık Fiziği

Dr. Öğr. Üyesi Murat OKUTAN /İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa-  Sağlık Fiziği

Dr. Bigamila TORSIKBAEVA - Astana Medical University

Dr. MEIXIA Huou  - Capital Normal University

Dr. BOUKHATEM Mohamed Nadjib- Université Saad Dahlab  Blida

Dr. Öğr. Üyesi AYŞE FEYDA NURSAL/Hitit Üniversitesi- Tıbbi Genetik

Dr. Elvira Nourlanova - Moscow Medical Centre 

Dr. Öğr. Üyesi Suzan ONUR YAMAN/KARABÜK ÜNİVERSİTESİ-Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 

Dr. Öğr. Üyesi Halil ŞENGÜL/ İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi-Sağlık yönetimi 

Dr. Güller ŞAHİN/Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 

Öğr. Gör. Dr. Şeyda Ferah ARSLAN / Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Dr. Burcu KORKUT / Karabük Üniversitesi 

Prof.Dr. Filiz Namdar PEKİNER / Marmara Üniversitesi 
Dr. Ayşegül YILMAZ /Konya Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Dr. Öğretim Üyesi Pervin TUNÇ / İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Dr. Öğretim Üyesi Şükran BAŞGÖL / Avrasya Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Gaye Sezgin KESER / Marmara Üniversitesi 

Prof.Dr.Reşat KASAP / Gazi Üniversitesi

Uzm.Dr. Özlem ÖZDEMİR / İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Doç.Dr. Ayşe GÜNEŞ BAYIR / Bezmialem Vakıf Üniversitesi