top of page

Doçentlik
Kongremiz ilgili kurumların mevzuatlarına uygun olarak uluslararası niteliktedir doçentlik kriterlerini karşılamaktadır

*Türkiye'den katılımcılar için herhangi bir kota uygulanmamaktadır. Hakem sürecini geçen tüm bildiriler kongreye kabul edilecektir. Bu sebeple kongremiz akademik teşvik kriterlerini karşılamamaktadır

bottom of page