top of page
  • Facebook
  • Instagram
haplar

6. ULUSLARARASI

SAĞLIK BİLİMLERİNDE 

MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR

KONGRESİ

23-24 Aralık 2023

 Pozantı 80.yıl Devlet Hastanesi

yüz yüze ve online katılım

KONGRE ÇAĞRISI

Değerli Akademisyenler ve Araştırmacılar;

 

23-24 Aralık 2023  tarihlerinde Pozantı, Adana'da gerçekleştireceğimiz 6. Uluslararası Sağlık Bilimlerinde Multidisipliner Çalışmalar Kongresini duyurmaktan ve siz değerli akademisyenleri bu toplantıya davet etmekten onur duymaktayız.

 

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de sağlık bilimleri temel yaşam bilimleri başta olmak üzere tüm bilim dallarıyla sıkı bir ilişki içindedir. Bu nedenle kongremizde Tıp Bilimleri (Dahili, Temel, Cerrahi), Diş Hekimliği, Eczacılık, Veterinerlik, Hemşirelik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Beslenme ve Diyetetik, Ebelik, Çocuk Gelişimi, Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Gerontoloji, Yaşam Bilimleri (Biyoloji, Kimya, Fizik Vd.), Sağlık Yönetimi, Sosyal Hizmetler, Halk Sağlığı ve Epidemiyoloji, Sağlık Bilişim Sistemleri, Biyomühendislik ve diğer Multidisipliner Sağlık ve Yaşam Bilimleri alanlarında çalışmalarını sürdüren değerli akademisyenlerin sözlü ve poster bildirileri kabul edilecektir.

 

Düzenleme ve Bilim Kurulumuzla beraber, farklı bilim dallarından kendi alanlarında duayen pek çok bilim insanıyla genç bilim insanını buluşturan kongremizde, disiplinler arası etkileşim ve araştırmaların, katılacak bilim insanlarımızın ufuklarını genişletmesinin sorumluluk ve onurunu duymaktayız. 

 

Sağlık bilimleri ve yaşam alanlarında çalışan bilim insanlarını ve akademiye gönül vermiş tüm katılımcılarımızı kongremizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağımızı belirtir, en içten saygılarımızı sunarız.

6th International Congress on Multidicsiplinary Studies in Medical Sciences

Bakteriyolojik Koruma Giysileri Olan Dok
Activities
Tickets

Son özet gönderim tarihi

10 Aralık 2023

 Ödeme ve kayıt 

9-13 Aralık 2023

Program İlanı

14 Aralık 2023

Son tam metin gönderim tarihi

15 Aralık 2023

ISBN'li Kongre kitabı kesin yayın tarihi

31 Aralık 2023

yüz yüze sunumlar 23 Aralık 2023

Online sunumlar 23-24 Aralık 2023

Sponsor olun 

Sizin için ayrılmış alan 

Contact
bottom of page